Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Thông báo triển khai hoạt động cho vay năm 2022 từ nguồn vốn của...

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trân trọng thông báo triển khai hoạt động cho vay năm 2022 từ nguồn vốn của Quỹ...

Mời Ngân hàng hợp tác cùng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia triển...

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trân trọng thông báo và kính mời các ngân hàng quan tâm hợp tác với Quỹ để...

Trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ Đổi mới...

Ngày 28/4/2022, tại Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế...

Thông báo: Hội thảo Thúc đẩy hoạt động Đổi mới công nghệ trong doanh...

Nhằm thúc đẩy hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và giới thiệu định hướng hoạt động của Quỹ Đổi mới...

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ Đổi mới...

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thông báo kết quả xét tuyển. Thông tin chi tiết...

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, danh sách thí sinh...

Hội đồng tuyển dụng viên chức 2020 của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều...

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và Công văn số 1956/BKHCN-TCCB ngày 06 tháng...

Về việc chưa tiếp nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ tài chính cho...

Ngày 29 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt...

Thông tin đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa...

Thông tin chung về nhiệm vụ: – Nhóm nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. – Tên...

Công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công...

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và các cá nhân...