Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Thông báo: Hội thảo Thúc đẩy hoạt động Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và Định hướng của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2021 – 2025

Nhằm thúc đẩy hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và giới thiệu định hướng hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Định hướng của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2021-2025”.

Thời gian: Bắt đầu từ 8h00, ngày 07/12/2021 (Thứ 3).

Địa điểm: Trực tiếp và trực tuyến

Thời gian Nội dung Tổ chức thực hiện
8:00 – 8:30 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức
8:30 – 8:40 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Ban tổ chức
8:40- 8:50 Phát biểu Khai mạc Hội thảo Lãnh đạo Bộ KH&CN
8:50- 9:05 Video về Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Ban tổ chức
9:05 – 9:20 Báo cáo hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2015-2020 Ban giám đốc Quỹ
9:20 – 10:15 Tham luận trình bày của các doanh nghiệp Đại diện các doanh nghiệp
10:15 – 10:30 Định hướng hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2021-2025 Hội đồng quản lý Quỹ
10:30 – 11:45 Trao đổi và thảo luận Đại biểu tham dự hội thảo.
11:50 – 12:00 Bế mạc – Kết thúc hội thảo Hội đồng quản lý Quỹ

 

Các thông báo khác