Thông báo mới
Giới thiệu về Quỹ
Natif.vn

Quá trình phát triển

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Technology Innovation Fund, viết tắt là NATIF). Được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

» Chi tiết

Chương trình hỗ trợ hợp tác đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam và Phần Lan

Chương trình hỗ trợ hợp tác đổi mới sáng tạo của...

Quỹ Đổi mới sáng tạo Phần Lan (TEKES) cùng với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia của Việt Nam (NATIF) công bố chương trình tài trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo có sự hợp tác giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Phần Lan nhằm phát...

» Chi tiết

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-4-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-4-3943-7130 - natif@most.gov.vn