Thông báo mới
Giới thiệu về Quỹ
Natif.vn

Quá trình phát triển

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Tên giao dịch quốc tế là National Technology Innovation Fund, viết tắt là NATIF). Được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

» Chi tiết

Tin hoạt động

Phòng Tài trợ Đề tài và Hoạt động đổi mới công nghệ - Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia làm việc với Khoa Công nghệ Sinh học, Học viện Nông nghiệp

Phòng Tài trợ Đề tài và Hoạt động đổi mới công...

Chiều ngày 12/05/2016, tại Học viện Nông nghiệp, Phòng Tài trợ Đề tài và Hoạt động đổi mới công nghệ (ĐTHĐ) - Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) đã có buổi làm việc với Khoa Công nghệ Sinh học (CNSH) – Học viện Nông nghiệp về...

» Chi tiết

 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia
Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-4-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-4-3943-7130 - natif@most.gov.vn