Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Thông tin văn bản:

Số/ ký hiệu QĐ 59/QĐ-NATIF-HĐQL
Về việc/ trích yếu Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Ban hành 11/11/2016
Tải về Tập tin

Các văn bản khác