Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và Công văn số 1956/BKHCN-TCCB ngày 06 tháng...

Về việc chưa tiếp nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ tài chính cho...

Ngày 29 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt...

Thông tin đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa...

Thông tin chung về nhiệm vụ: – Nhóm nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. – Tên...

Công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công...

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và các cá nhân...