Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Thông tin đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tin chung về nhiệm vụ:

– Nhóm nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

– Tên nhiệm vụ: “Chế tạo thử nghiệm sản phẩm Nano OIC anti-Covid ức chế sự phát triển của virus Covid-19”.

– Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

+ Công ty CP Công nghệ mới Nhật Hải.

+ Địa chỉ: Số 9 BT2 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

– Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Công nghệ vật liệu nano (Mục 56 – Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

– Dự kiến tác động chính của kết quả:

+ Đánh giá tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm Nano OIC-anti-Covid trong việc tăng cường sức đề kháng của cơ thể, phòng ngừa và điều trị bệnh do virus gây ra, giảm hàm lượng Cytokine, chống đông máu.

+ Đánh giá khả năng ứng dụng sản phẩm trong thực tế với điều kiện của Việt Nam hiện nay.

Thời gian, địa điểm dự kiến đánh giá:

– Thời gian dự kiến: 14 giờ 00 phút, ngày 07/5/2020 (thứ 5).

– Địa điểm dự kiến: Phòng 215, số 39 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

Các thông báo khác