Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Thông báo tiếp nhận hồ sơ vay vốn ưu đãi hỗ trợ đổi mới công nghệ

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trân trọng thông báo triển khai hoạt động cho vay năm 2023 từ nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ. 

Chi tiết liên hệ:
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (qua Phòng Tín dụng).
Địa chỉ 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiến, Hà Nội;
hoặc chị Nguyễn Thị Hải Yến, Phòng Tín dụng, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, điện thoại
0942883389; email: ntyen@most.gov.vn./.

 

Các thông báo khác