Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Quỹ bao gồm:

  • Hội đồng quản lý Quỹ.
  • Kiểm soát viên.
  • Giám đốc Quỹ.
  • Bộ máy giúp việc.

Danh sách thành viên hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Quyết định số 1381/QĐ-BKHCN ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN:

STT
Họ và tên
Chuyên môn
Vị trí
Cơ quan công tác
1 Trần Văn Tùng Quản lý KH&CN Chủ tịch Bộ KH&CN
2 Phan Hồng Sơn Quản lý KH&CN Ủy Viên thường trực Bộ KH&CN
3 Hoàng Văn Phong Quản lý KH&CN Ủy Viên Chuyên gia độc lập
4 Nguyễn Đình Bình Quản lý KH&CN Ủy Viên Bộ KH&CN
5 Nguyễn Ngọc Bảo Tài chính- ngân hàng Ủy Viên Liên minh hợp tác xã Việt Nam
6 Nguyễn Quốc Khanh Quản trị doanh nghiệp Ủy Viên AA Corporation
7 Nguyễn Xuân Lợi Chế biến thực phẩm Ủy Viên Công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái