Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Bình

Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 024 39437130
Số phòng làm việc: 315, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thư điện tử: ndbinh@most.gov.vn

Tạ Việt Dũng

Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thư điện tử: tvdung@most.gov.vn

Nguyễn Thế Ích

Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 024 39437130
Số phòng làm việc: 312, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thư điện tử: ntich@most.gov.vn

VĂN PHÒNG

 • Điện thoại: 024.39437130
 • Fax: 024 39437130
 • Mobile: 0913.060.581
 • Chánh văn phòng: TS. Chử Đức Hoàng
 • Email: hoangcd@most.gov.vn
 • Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Văn Trung
 • Email: trunghv@most.gov.vn
 • Địa chỉ: Phòng 203, Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

PHÒNG HỖ TRỢ VỐN

 • Điện thoại: 024 36320770
 • Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Thịnh
 • Email: nqthinh@most.gov.vn
 • Phó Trưởng phòng: Phùng Thu Nguyệt
 • Email: ptnguyet@most.gov.vn
 • Địa chỉ: Phòng 317, Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

PHÒNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THÔNG

 • Điện thoại: 024 3943 7128
 • Trưởng phòng: Lê Thị Tuyết Ngà
 • Email: lttnga@most.gov.vn
 • Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai
 • Email: ntmai@most.gov.vn
 • Địa chỉ: Phòng 318, Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

PHÒNG TÍN DỤNG

 • Điện thoại: 024 39437128
 • Trưởng phòng: Phạm Quang Trí
 • Email: pqtri@most.gov.vn
 • Địa chỉ: Phòng 303, Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 • Điện thoại: 024 3943 7129
 • Phụ trách phòng; Kế toán trưởng: Nguyễn Minh Hải
  Email: nmhai@most.gov.vn
 • Địa chỉ: Phòng 319, Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội