Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Ích

Phó Giám đốc phụ trách

Điện thoại cơ quan: 024 39437130
Số phòng làm việc: 312, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thư điện tử: ntich@most.gov.vn

Tạ Việt Dũng

Phó Giám đốc

Số phòng làm việc: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thư điện tử: tvdung@most.gov.vn

Nguyễn Quốc Thịnh

Phó Giám đốc

Số phòng làm việc: số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thư điện tử: nqthinh@most.gov.vn

VĂN PHÒNG

 • Điện thoại: 024.39437130
 • Fax: 024 39437130
 • Chánh văn phòng: Chử Đức Hoàng; Email: hoangcd@most.gov.vn
 • Phó Chánh văn phòng: Hoàng Văn Trung; Email: trunghv@most.gov.vn
 • Địa chỉ: Phòng 203, Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

PHÒNG HỖ TRỢ VỐN

 • Điện thoại: 024 36320770
 • Phó Trưởng phòng: Phùng Thu Nguyệt Email: ptnguyet@most.gov.vn
 • Địa chỉ: Phòng 317, Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

PHÒNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN VÀ TRUYỀN THÔNG

 • Điện thoại: 024 3943 7128
 • Trưởng phòng: Lê Thị Tuyết Ngà Email: lttnga@most.gov.vn
 • Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai Email: ntmai@most.gov.vn
 • Địa chỉ: Phòng 203, Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

PHÒNG TÍN DỤNG

 • Điện thoại: 024 39437130
 • Trưởng phòng: Phạm Quang Trí
 • Email: pqtri@most.gov.vn
 • Địa chỉ: Phòng 303, Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 • Điện thoại: 024 3943 7129
 • Trưởng phòng; Kế toán trưởng: Nguyễn Minh Hải Email: nmhai@most.gov.vn
 • Địa chỉ: Phòng 319, Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU

 • Website: www.idc.net.vn
 • Địa chỉ: Số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội