Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Mời Ngân hàng hợp tác cùng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia triển khai hoạt động cho vay

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trân trọng thông báo và kính mời các ngân hàng quan tâm hợp tác với Quỹ để triển khai hoạt động cho vay gián tiếp, chuẩn bị và gửi hồ sơ đề nghị hợp tác về Quỹ trước ngày 30/8/2022.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia ban hành tại Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29 tháng 01 năm 2021; Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn quản lý hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia ngày 20 tháng 8 năm 2021;
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây viết tắt là Quỹ) trân trọng thông báo và kính mời các ngân hàng quan tâm hợp tác với Quỹ để triển khai hoạt động cho vay gián tiếp, chuẩn bị và gửi hồ sơ đề nghị hợp tác về Quỹ.

Hồ sơ đề nghị hợp tác của ngân hàng cần đầy đủ thông tin để Quỹ có thể lựa chọn hợp tác theo các tiêu chí:

(1) Ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

(2) Ngân hàng sẵn sàng, cam kết với Quỹ trong hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ;

(3) Ưu tiên Ngân hàng có năng lực và kinh nghiệm trong việc triển khai cho vay từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc hỗ trợ tín dụng cho hoạt động khoa học và công nghệ.

Hồ sơ đề nghị hợp tác của Ngân hàng gửi về trụ sở Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hội đồng quản lý Quỹ sẽ xem xét, ký Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng được lựa chọn.
Thông tin chi tiết liên hệ: chị Nguyễn Thị Hải Yến, Phòng Tín dụng, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia; điện thoại 0942883389, email ntyen@most.gov.vn) trước ngày 30 tháng 8 năm 2022.

Chi tiết thông báo, vui lòng tải tại đây

Các thông báo khác