Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Sắp diễn ra Hội thảo giới thiệu hoạt động hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp

Ngày 21/7, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Natif) sẽ tổ chức Hội thảo giới thiệu về hoạt động cho vay ưu đãi và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp SME thực hiện đổi mới công nghệ.

Hội thảo nhằm mục đích giới thiệu và chia sẻ thông tin về các chương trình cho vay vốn lãi suất ưu đãi và tài trợ vốn không hoàn lại của Quỹ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện phát triển, hoàn thiện và đổi mới công nghệ.

Tài liệu hội thảo: https://shorturl.at/lqOT3

 

Các thông báo khác