Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Khối các Quỹ

Ngày 09/1/2023, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, trọng tâm công tác năm 2023. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang tham dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số các đơn vị như: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng thể hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của hai Quỹ. Năm 2022, dưới sự chỉ đạo, điều hành Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với sự nỗ lực trong công tác của toàn thể viên chức, người lao động của hai Quỹ đã cùng cố gắng vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tập trung xây dựng dự thảo sửa đổi các thông tư để phù hợp với Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, một số điều của điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ. Tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ đủ điều kiện trong chương trình nghiên cứu cơ bản tiếp nhận vào cuối năm 2021 (NCCB KHTN&KT đánh giá xét chọn 666 hồ sơ phiên 2; NCCB lĩnh vực KHXH&NV đánh giá xét chọn 212 hồ sơ phiên 1 và 201 hồ sơ phiên 2), dự kiến ký hợp đồng và cấp kinh phí đợt đầu cho các đề tài được tài trợ vào năm 2023, bao gồm các chương trình: Chương trình Tiềm năng; Chương trình Đột xuất phát sinh; Chương trình hợp tác song phương; Chương trình Nghiên cứu ứng dụng; Đề án Lịch sử Việt Nam; Chương trình nâng cao năng lực KH&CN. Đối với Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Quỹ đã tổ chức tiếp nhận 48 hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng năm 2022, tổ chức Hội đồng khoa học ngành đánh giá, xét chọn và đề cử 5 hồ sơ giải thưởng; tổ chức Hội đồng giải thưởng năm 2022 đánh giá xét chọn hồ sơ được đề cử, đề xuất để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Giải thưởng cho 02 nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học xuất sắc. Quỹ đã vận động để nhà tài trợ Phenikaa tài trợ kinh phí trao tặng giải thưởng cho 02 nhà khoa học đoạt giải, tham gia tổ chức thành công Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 tại Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5. Đối với việc triển khai chương trình Nghị định thư Lào, Quỹ đã phối hợp với Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia Lào (STDF) triển khai hoàn thành đầy đủ các nội dung công việc theo tiến độ trong nhiệm vụ Nghị định thư với Lào Quỹ được giao thực hiện. Các sản phẩm đạt được đã được trình Hội đồng quản lý STDF cuối tháng 8/2022 và đã được chấp nhận.

Ông Phạm Đình Nguyên, Giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý gồm 02 Thông tư, 12 Quyết định của Hội đồng quản lý và các quyết định của Cơ quan điều hành Quỹ. Hiện nay, Quỹ đã được cấp vốn điều lệ hơn 227 tỷ đồng, Quỹ đã lựa chọn được 04 ngân hàng hợp tác bao gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàngTMCP Sài gòn Thương tín và đa ký kết hợp tác với Ngân hàng BIDV để triển khai hoạt động cho vay gián tiếp. Đến 31/12/2022 đã hoàn thiện thủ tục cho vay 01 dự án và đang xem xét một vài dự án vay gián tiếp để đổi mới công nghệ.

Ngoài ra, Quỹ tiếp tục hoàn thiện các văn bản quản lý phục vụ hoạt động động hỗ trợ vốn và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

Ông Nguyễn Đình Bình, Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự đã cùng chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc của hai Quỹ trong thời gian vừa qua và đề xuất phối hợp các hoạt động chuyên môn sâu hơn nữa trong năm 2023 với hai Quỹ để có thêm một số hoạt động nổi bật, cùng đóng góp được thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Trên cơ sở báo cáo của hai Quỹ và ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang biểu dương và đánh giá cao thành tích mà hai Quỹ đã đạt được trong năm vừa qua, hai Quỹ là những đơn vị quan trọng của Bộ, đã thể hiện được vai trò, thương hiệu trong công tác hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ. Thứ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn và kiến nghị đề xuất của hai Quỹ và những nỗ lực trong công tác đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022. Thứ trưởng đề nghị năm 2023, hai Quỹ cùng phát huy những thành tích đã đạt được năm vừa qua và tiếp tục hoàn thiện các văn bản để đưa quỹ vào hoạt động toàn diện theo quyết định số 04/2021/QĐ-TTg, kiện toàn công tác tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ.

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất