Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ

Chiều ngày 30/12/2022, Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngân Giang, Phó vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của mười đơn vị thuộc khối: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Cục Thông tin KH&CN quốc gia; Cục Sở hữu trí tuệ; Cục Năng lượng nguyên tử; Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN; Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia; Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Thay mặt Khối thi đua, đồng chí Tạ Việt Dũng, Phó Giám đốc Cơ quan Điều hành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối.

Trong năm 2022, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo, cấp ủy Đảng cũng như sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài Khối, Khối thi đua đã triển khai và tham gia đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung thi đua trong Chủ đề thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ đề thi đua của Khối thi đua năm 2022 gồm: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động thích ứng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; “Đưa khoa học và công nghệ về nông thôn”; “Khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp”; “Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2022”; “Nét đẹp ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đổi mới, nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ, đáp ứng phát triển kinh tế – xã hội”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Đổi mới, nâng cao năng lực xử lý đơn sở hữu công nghiệp-tự hào 40 năm xây dựng và phát triển Cục Sở hữu trí tuệ”…

Qua phong trào thi đua, toàn thể công chức, viên chức của các đơn vị trong Khối thi đua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say trong công tác, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Các đơn vị trong Khối đã triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm trong Quyết định số 60/QĐ-BKHCN ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Quyết định số 413/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2022 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ngoài ra, với tinh thần đoàn kết và có hoạt động chung, các đơn vị trong Khối đã tổ chức “Ngày hội giao lưu văn nghệ, thể thao”, Ngày hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả, nhằm nâng cao sức khoẻ, làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động, cổ vũ tinh thần cho phong trào thể thao, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc của các đơn vị trong Khối, vững được tinh thần thể thao, đoàn kết giữa các đơn vị, tích cực tham gia các phong trào văn hoá, thể thao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để phong trào văn hoá, thể thao của Khối ngày càng phát triển.

Kết quả thi đua khen thưởng, Khối thi đua đề xuất 01 Cờ thi đua của Chính phủ; 03 Cờ thi đua của Bộ KH&CN; 06 Bằng khen của Bộ KH&CN; Đề xuất Lãnh đạo Bộ về việc khen thưởng cho 02 tập thể, 7 cá nhân thuộc Khối thi đua có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2022, năm 2023, Khối thi đua tập trung triển khai các hoạt động chính như sau:

1. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua của Khối với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực dựa trên các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới và phong trào thi đua trọng tâm hơn.

2. Phát huy đổi mới sáng tạo, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong Khối trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động quản lý nhà nước.

3. Phối hợp với các đơn vị trong Bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mới được giao trong năm 2023, góp phần đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở các Bộ, ngành, địa phương, từ đó nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ trong mọi mặt của cuộc sống.

4. Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong Khối thi đua về vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là động lực để phát huy nội lực trong từng cá nhân, tập thể.

5. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (dám nghĩ, dám làm quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho công tác chung của Bộ)…

6. Tổ chức Ngày Hội giao lưu văn nghệ, thể thao của Khối theo kế hoạch hàng năm.

7. Xây dựng các chỉ tiêu thi đua gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng thi đua, phấn đấu.

8. Thực hiện giao ước thi đua của khối năm 2023. Phối hợp với các đơn vị trong Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Thay mặt Vụ Thi đua-khen thưởng, đồng chí Lê Ngân Giang đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị trong Khối, đã gắn công tác thi đua với công tác xây dựng đảng, cơ quan, đoàn thể vững mạnh để hoạt động của phong trào thi đua thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị. Thành tích đạt được năm 2023 của các đơn vị Khối thi đua chính là những đóng góp to lớn của từng công chức, viên chức và người lao động luôn có tinh thần chủ động, sáng tạo và đoàn kết cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Hội nghị cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết Khối của các đơn vị trực thuộc Khối thi đua với tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ của Khối thi đua và nhiệm vụ. Thay mặt Khối thi đua, Khối trưởng năm 2022, đồng chí Tạ Việt Dũng chân thành cảm ơn các đơn vị trong Khối đã luôn ủng hộ và nhiệt tình tham gia phong trào thi đua của Khối để có nhiều kết quả, thành tích cao trong năm 2022. Năm 2023, Khối thi đua tiếp tục đồng lòng góp sức, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ mới được đặt ra trong năm 2023. Phòng HTPT và Truyền thông

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất