Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Triển khai hoạt động tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ

Ngày 07/10/2022, tại Nam Định, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động tín dụng của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ”. Ông Nguyễn Đình Bình – Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), ông Trần Minh Hoan – Giám đốc Sở KH&CN Nam Định đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Bộ Tài chính; đại diện một số Sở KH&CN; đại diện các Ngân hàng hợp tác cùng Quỹ NATIF triển khai hoạt động cho vay và đại diện một số doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định;…

Sau một thời gian triển khai hoạt động tài trợ cho các nhiệm vụ KH&CN, Quỹ NATIF tiếp tục phát triển, hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực cho các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ NATIF. Theo Điều lệ mới, quy mô vốn điều lệ của Quỹ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Quỹ triển khai các hoạt động chính gồm cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh vay vốn và hỗ trợ vốn (từ nguồn NSNN) với mục đich hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Đình Bình – Giám đốc Quỹ NATIF cho biết, để thực hiện các chức năng của một tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Quỹ đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các văn bản, quy chế hướng dẫn hoạt động cho vay ưu đãi, đặc biệt là hoạt động cho vay gián tiếp. Để hoạt động cho vay vốn mang lại hiệu quả cao nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các dự án đổi mới, hoàn thiện công nghệ đòi hỏi Quỹ cần đẩy mạnh hợp tác với các ngân hàng có kinh nghiệm trong hoạt động cho vay gián tiếp. Đồng thời, phối hợp với các Sở KH&CN trên cả nước, đồng hành cùng tìm kiếm, tuyển chọn và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố thực sự có năng lực và nhu cầu đổi mới công nghệ, hoàn thiện công nghệ tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ lãi suất ưu đãi từ Quỹ.

Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ các Sở KH&CN, các ngân hàng hợp tác với Quỹ có đầy đủ thông tin về điều kiện, yêu cầu, quy trình thủ tục để tìm kiếm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ để đổi mới công nghệ góp phần nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền sản xuất, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội thảo, Quỹ NATIF đã giới thiệu một số văn bản quy định triển khai hoạt động tín dụng; Tiêu chí đánh giá, xét chọn dự án, đối tượng được Quỹ NATIF cho vay; Quy trình cơ bản triển khai cho vay ưu đãi tại Quỹ NATIF; Trình tự cho vay gián tiếp tại Ngân hàng.

Các nhà quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia tham dự Hội thảo đã chia sẻ những câu chuyện phát triển, chuyển giao, đổi mới công nghệ của địa phương, doanh nghiệp; đồng thời trao đổi, thảo luận các vấn đề quan tâm, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để Quỹ có thể hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hơn nữa. Qua câu chuyện của nhiều sở KH&CN cho thấy, hiện các địa phương còn gặp khó khăn về triển khai hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN địa phương, đặc biệt trong việc thẩm định, đánh giá các tài sản trí tuệ để phục vụ đấu thầu, mua sắm tài sản sử dụng NSNN; khó xác định công nghệ tiên tiến, định giá công nghệ;…

Hiện nay, Quỹ NATIF đang xây dựng sổ tay hướng dẫn cho doanh nghiệp, thời gian tới sẽ triển khai phổ biến, tuyên truyền sâu rộng để có nhiều doanh nghiệp có thể tiếp cận vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ.

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất