Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Khối các Quỹ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021

Ngày 28/12/2021, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trong Bộ KH&CN.

Tại Hội nghị, đại diện Quỹ NAFOSTED và Quỹ NATIF đã khái quát những nét chính về các kết quả đã đạt được và phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Ông Nguyễn Đình Bình, Giám đốc Quỹ NATIF cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên Quỹ thực hiện các hoạt động theo Điều lệ được quy định tại Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia. Quỹ NATIF đóng vai trò và vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy nâng cao tiềm lực công nghệ quốc gia thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-BKHCN ngày 11/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan điều hành Quỹ đã và đang xây dựng các văn bản, trình cấp có thẩm quyền bao gồm 02 Thông tư, 02 Quyết định, 08 văn bản cấp Hội đồng quản lý.

Về kết quả công tác năm 2021, Quỹ NATIF tập trung thực hiện hoàn thiện văn bản và các điều kiện để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ bao gồm: hoạt động cho vay ưu đãi; thực hiện các chương trình, nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ KH&CN giao; hợp tác về đổi mới công nghệ; hỗ trợ vốn, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn; truyền thông thúc đẩy đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp… Mặc dù còn nhiều khó khăn trong triển khai cấp kinh phí, tự chủ tài chính, duy trì hoạt động bộ máy, xây dựng văn bản, quy định…, Quỹ NATIF luôn bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ KH&CN để triển khai công việc, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, quy chế, quy định của Bộ KH&CN.

Về kế hoạch, phương hướng năm 2022, Quỹ NATIF sẽ tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, chuẩn bị đầy đủ các văn bản quản lý liên quan, ứng dụng và phát triển công cụ quản lý để triển khai hoạt động của quỹ theo quy định mới, trước hết là triển khai hoạt động cho vay ưu đãi, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp thông qua các chương trình, nhiệm vụ do Bộ trưởng giao, hợp tác trong và ngoài nước về đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và các hoạt động khác.

Về phía Quỹ NAFOSTED, ông Phạm Đình Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ NAFOSTED cho biết, năm 2021, Quỹ NAFOSTED đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 theo phân công của Lãnh đạo Bộ KH&CN và theo chức năng hoạt động của Quỹ. Các chương trình lớn (NCCB, Tiềm năng) sau thời gian tạm dừng nhận hồ sơ từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2021 do hạn chế về ngân sách cấp cho Quỹ NAFOSTED năm 2020 và năm 2021 đã được tiếp tục triển khai theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. Cuối tháng 9/2021, thời hạn tiếp nhận hồ sơ 03 chương trình (NCCB trong KHTN&KT, NCCB trong KHXH&NV, tiềm năng) kết thúc, tổng cộng Quỹ NAFOSTED đã tiếp nhận 975 hồ sơ, dự kiến hoàn thành đánh giá xét chọn và phê duyệt tài trợ vào đầu năm 2022. Đối với chương trình hợp tác quốc tế, Quỹ NAFOSTED và Quỹ Khoa học Thụy Sỹ (SNSF) đã phối hợp tổ chức đánh giá xét chọn 39 hồ sơ tiếp nhận được, phê duyệt tài trợ 10 đề tài trong năm 2021. Quỹ NAFOSTED cũng duy trì tiếp nhận (quanh năm không theo đợt) và đánh giá các hồ sơ của chương trình đột xuất 2021 (số lượng ít). Trong năm 2021 Quỹ NAFOSTED cũng hoàn thành việc tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước đối với các đề tài thuộc Đề án Lịch sử Việt Nam, đã báo cáo kết quả với Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Chính phủ.

Kế hoạch và phương hướng năm 2022 của Quỹ NAFOSTED, với nguồn NSNN dự kiến được phân bổ, Quỹ vẫn phải hạn chế tối đa tài trợ mới nhưng sẽ cố gắng duy trì đầy đủ các chương trình tài trợ theo chức năng; triển khai chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia theo quy định mới tại Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021; tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác quốc tế đã ký kết. Bên cạnh đó, Quỹ NAFOSTED cũng sẽ phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ để nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia thay thế Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 02/11/2007; xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Quỹ NAFOSTED; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đối với các hoạt động quản lý của Quỹ NAFOSTED.

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN tham dự Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của hai Quỹ NAFOSTED  và Quỹ NATIF trong triển khai các hoạt động trong điều kiện dịch bệnh phức tạp và tình hình kinh phí khó khăn, đồng thời trao đổi, góp ý nhằm hoàn thiện phương hướng hoạt động năm 2022 cho hai Quỹ.

Đại diện Lãnh đạo hai Quỹ mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trong Bộ KH&CN trong quá trình triển khai hoạt động của hai đơn vị trong giai đoạn tiếp theo./.

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất