Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Phiên họp Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia về triển khai công tác năm 2022 của Quỹ NATIF

Ngày 12/8/2022, Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (HĐQL Quỹ) đã tổ chức Phiên họp tổng kết công tác 7 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phiên họp có sự tham dự của Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt Cơ quan Điều hành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (CQĐH Quỹ).

Phiên họp do Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Chủ tịch HĐQL Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia chủ trì. Nội dung Phiên họp tập trung trao đổi về việc thực hiện kế hoạch của Quỹ; Thông qua một số quy chế liên quan đến các hoạt động của Quỹ.

Tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Đình Bình, Giám đốc Cơ quan Điều hành Quỹ đã có báo cáo về kết quả các hoạt động trong 07 tháng đầu năm 2022. Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN), HĐQL Quỹ cùng với sự nỗ lực trong công tác của toàn thể viên chức, đã xây dựng và thực hiện một số hoạt động theo kế hoạch đề ra trong năm do Bộ KH&CN giao. Quỹ đã dần ổn định trong công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy, bổ sung nhân sự lãnh đạo và chuyên viên cho CQĐH. Bên cạnh đó, công tác xây dựng các văn bản quản lý, điều hành đã và đang được Quỹ triển khai khẩn trương, tích cực cùng với sự tư vấn của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Báo cáo cũng đã đưa ra tình hình cấp vốn và sử dụng vốn điều lệ trong thời gian qua theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ KH&CN. Song song đó, Quỹ đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn về tín dụng, kết nối với một số ngân hàng thương mại để triển khai trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ vốn và hợp tác phát triển – truyền thông đã có nhiều hoạt động và đang khẩn trương hoàn thiện các quy chế. Hiện nay, Quỹ vẫn còn gặp nhiều khó khăn như nhân sự mỏng, vốn điều lệ được cấp còn rất hạn chế, phải tự chủ hoàn toàn về chi trả lương và hoạt động bộ máy,… Tuy vậy, toàn thể cán bộ Quỹ vẫn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức trước mắt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phiên họp diễn ra với sự trao đổi, thảo luận sôi nổi và tích cực về việc điều chỉnh kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, đề xuất của hoạt động tín dụng và các văn bản quy chế triển khai nghiệp vụ, chuyên môn tại Quỹ. Các thành viên HĐQL Quỹ đã đưa ra nhiều ý kiến về kế hoạch hoạt động, hoàn thiện các văn bản trong đó bổ sung thêm quy chế về quản trị rủi ro và pháp chế, vấn đề công khai, minh bạch các thông tin một cách phù hợp.

Quỹ cần xác định thế mạnh, phương hướng hoạt động trung hạn trong 3-5 năm tới, bổ sung thêm bộ phận tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Quỹ cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức về công nghệ và đánh giá doanh nghiệp một cách cụ thể và có lộ trình hơn. Đồng thời, nâng cao hơn nữa công tác quản lý các hoạt động, nghiệp vụ vận hành kết hợp công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số. Ngoài ra, đối với hoạt động tín dụng, các thành viên Hội đồng đã góp ý thêm về vấn đề hợp tác với 05 ngân hàng thương mại có uy tín để triển khai cho vay gián tiếp và các hoạt động hợp tác khác.

Cuối Phiên họp, thay mặt HĐQL Quỹ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Chủ tịch HĐQL Quỹ đã đưa ra một số kết luận và thông qua Nghị quyết của HĐQL Quỹ thống nhất hoạt động của CQĐH trong thời gian qua và phương hướng đề ra cho 5 tháng cuối năm. Trong đó, thông qua một số điều chỉnh kế hoạch Quỹ về các văn bản và kế hoạch cho vay đến cuối năm 2022. Và đặt ra mục tiêu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cho hoạt động tín dụng, phối hợp cùng các ngân hàng thương mại và đưa ra các định mức về hỗ trợ lãi suất, khung lãi suất,… Quỹ cần xây dựng đề án ứng dụng tốt CNTT để có hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý điều hành bằng CNTT và chiến lược định hướng phát triển trong giai đoạn 3 – 5 năm tới.

Đồng thời, HĐQL Quỹ cũng ghi nhận những nỗ lực của toàn thể CQĐH Quỹ đã cố gắng trong thời gian qua với mong muốn các đơn vị của Quỹ cùng phối hợp chặt chẽ, quyết tâm triển khai nghị quyết đã thông qua và thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được đặt ra trong năm 2022.

Phòng Hợp tác phát triển và Truyền thông.

 

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất