Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2024 và tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

Ngày 29/6/2024 tại Thanh Hóa, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật”. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể viên chức, người lao động của Quỹ.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Quỹ trong 6 tháng đầu năm 2024 và tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về tiền lương, vị trí việc làm, an toàn lao động và thỏa ước lao động tập thể.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Ích, Phó Giám đốc Phụ trách Quỹ, thay mặt Lãnh đạo Quỹ đã trình bày Đề án vị trí việc làm của Quỹ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay, Quỹ đã xây dựng Đề án vị trí việc làm cho các đơn vị trực thuộc Quỹ, đảm bảo mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, làm căn cứ để xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng và thù lao của người quản lý, viên chức, người lao động làm việc tại Quỹ.

Trong phiên họp, ông Chử Đức Hoàng, Chánh văn phòng kiêm Chủ tịch Công đoàn Quỹ, đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ trong 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo đã nêu rõ các nội dung triển khai 6 tháng đầu năm như tham mưu lãnh đạo Bộ xây dựng văn bản chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, kiện toàn bộ máy tổ chức, triển khai chương trình quốc gia và mở rộng hợp tác quốc tế. Đồng thời, ông Hoàng cũng trình bày nội quy an toàn lao động và quy trình thương lượng tập thể 10 bước, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động; đưa ra các nội dung, điều kiện ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Ông Hoàng Văn Trung, Phó Chánh Văn phòng Quỹ, đã trình bày báo cáo về Nghị định 21/2024/NĐ-CP liên quan đến chính sách tiền lương, thù lao và tiền thưởng. Nghị định mới nhằm cân bằng hơn lương giữa người quản lý và người lao động trong doanh nghiệp nhà nước và hướng dẫn cách tính lương mới bắt đầu từ ngày 01/7/2024 theo quy định của nhà nước.

Trao đổi tại Hội nghị, Ông Nguyễn Minh Hải, Kế toán trưởng đề xuất xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai hiệu quả Đề án vị trí việc làm mới. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo đề án phù hợp với đặc thù của Quỹ, vừa là quỹ tài chính nhà nước, vừa hoạt động như doanh nghiệp. Ông Hải có thể đã đề cập đến việc cần xác định rõ các vị trí công việc cụ thể, mô tả công việc chi tiết, và xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí. Ông Phạm Quang Trí, Trưởng Phòng Tín dụng đề nghị tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu về Nghị định 21/2024/NĐ-CP. Mục đích là để toàn thể nhân viên hiểu rõ và áp dụng đúng chính sách tiền lương, thù lao mới. Ông Trí cũng có thể đã đề nghị mời chuyên gia từ các cơ quan quản lý nhà nước để giải đáp thắc mắc và đảm bảo việc hiểu đúng và áp dụng nhất quán Nghị định trong toàn Quỹ. Ông Trần Hồng Luy, Trưởng ban thanh tra nhân dân kiến nghị tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Ngân hàng Thế giới và NEDO (Tổ chức Phát triển Năng lượng Mới Nhật Bản), để học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực hoạt động của Quỹ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thế Ích, Phó giám đốc phụ trách Quỹ đánh giá cao kết quả hoạt động của Quỹ trong 6 tháng đầu năm 2024, ghi nhận những đóng góp tích cực của tập thể viên chức, người lao động của Quỹ nhằm triển khai các hoạt động chuyên môn, công tác đoàn thể, xây dựng văn bản thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ và phát triển hợp tác quốc tế trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Thế Ích đề nghị Ban lãnh đạo Quỹ cùng toàn thể viên chức, người lao động của Quỹ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phấn đấu đạt được những kết quả công tác nổi bật, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất