Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thông báo kết quả xét tuyển.

Thông tin chi tiết Tại đây

Các thông báo khác