Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Hội thảo Nâng cao năng lực cho các cơ quan tài trợ thúc đẩy đổi mới theo kinh nghiệm của IPP

Ngày 23 tháng 1 năm 2018 tại trụ sở chính Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã diễn ra Hội thảo với chủ đề “Nâng cao năng lực cho các cơ quan tài trợ thúc đẩy đổi mới theo kinh nghiệm của IPP”. Đây làm một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình IPP (Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP)), với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tri thức, mô hình và quy trình tài trợ và hỗ trợ đổi mới sáng tạo đến các đơn vị của Việt Nam.
Đến dự Hôi thảo về phía khách mời có hai diễn giả là Bà Kati Lahtinen, Cố vấn cao cấp, Cơ quan tài trợ Business Finland, chuyên gia IPP; Bà Silja Leinonen, CEO, Chuyên gia tư vấn phát triển và thương mại quốc tế, AO Impact Oy, Chuyên gia IPP; về phía Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia có Ông. Phan Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; Bà Nguyễn Thị Phượng Phó Giám đốc, Ông Nguyễn Thành Huy, Phó giám đốc cùng toàn thể cán bộ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia tham dự.

Nội dung của hội thảo tập trung vào các vấn đề:

Tìm hiểu chính sách tài trợ/hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp của một số tổ chức thúc đẩy và tài trợ đổi mới sáng tạo của Phần Lan như Business Finland, Tekes;

Chia sẻ kinh nghiệm về mô hình, quy trình tài trợ của Phần Lan và áp dụng vào Việt Nam thông qua chương trình IPP;

Thực hành các công cụ quản lý và điều phối các chương trình tài trợ đổi mới sáng tạo của IPP.

Đây là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa đối với Quỹ trong việc thúc đẩy các hoạt động các hoạt động hỗ trợ, tài trợ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất

Mary Thomas

Co-Founder

Mary and Mark started this adventure 7 years ago, when there was no real voice protecting the environment

Mark Smith

Co-Founder

Mark started working hard, protecting species, educating people and campaigning with Mary from day one

Jane Brooke

Volunteer

Jane is one of the first volunteers that started working along side Mark and Mary, dedicated to Nature Love

Barry Whole

Volunteer

Barry is a strong activist, focusing on saving forests, stopping pollution and teaching recycling techniques

Georgia Spec

Volunteer

As a strong believer in the healing power of nature, Georgia is always there, as our volunteer photographer

Carrie Linch

Co-Founder

Ever since she was in high school, Carrie started working hard in recycling education and also fighting pollution

Kaleb Black

Volunteer

Mary and Mark started this adventure 7 years ago, when there was no real voice protecting the environment

Mary Cook

Volunteer

Mary is teaching school children valuable information about our planet, recycling and pollution