Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Phiên họp Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Ngày 10/10/2023, tại Hà Nội, Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã tổ chức phiên họp thường kỳ do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì. Phiên họp có sự tham dự của các đồng chí Uỷ viên HĐQL Quỹ, Ban Giám đốc Cơ quan Điều hành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Quỹ) và Trưởng/Phó các phòng thuộc Quỹ.

Toàn cảnh Phiên họp

Tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thế Ích, Phó Giám đốc phụ trách Quỹ thay mặt Cơ quan điều hành báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 9 năm 2023 của Quỹ. Trong giai đoạn vừa qua, Quỹ đã hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành khối lượng văn bản: 03 Thông tư về các hoạt động của Quỹ; 15 Quyết định do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành về tổ chức cán bộ, giám sát, đánh giá và xếp loại Quỹ, danh sách Hội đồng quản lý Quỹ và các văn bản quan trọng liên quan đến tổ chức và vận hành Quỹ; 37 Quy chế, Quyết định do Hội đồng quản lý Quỹ ban hành liên quan đến Hội đồng khoa học và công nghệ, lựa chọn ngân hàng hợp tác, định mức cho vay, quyết định cho vay, các quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý, viên chức và người lao động của Quỹ; 23 Quy định, Quyết định Cơ quan điều hành Quỹ ban hành liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ và các hoạt động điều hành của Quỹ.

Để thực hiện chức năng tín dụng, Quỹ đã tập trung chủ yếu hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý hoạt động cho vay: xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ cho vay  gián tiếp và cho vay trực tiếp. Ban hành khung lãi suất cho vay, mức phí cho vay trả cho ngân hàng, mức cho vay tối đa đối với một doanh nghiệp, tiêu chí vay vốn,… Đồng thời, Quỹ đã ký kết hợp tác với các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPbank) để phối hợp với Quỹ trong thực hiện hoạt động cho vay gián tiếp. Đến nay, Quỹ đã hoàn thành các thủ tục đánh giá Hồ sơ đề nghị nhận vốn vay và ký hợp đồng giao nhận vốn vay với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chấp thuận cho 03 doanh nghiệp vay để thực hiện các dự án đổi mới công nghệ.

Ông Nguyễn Thế ích, Phó Giám đốc phụ trách Cơ quan điều hành Quỹ báo cáo tại Phiên họp

Thông qua Phiên họp, các thành viên Hội đồng quản lý hiểu rõ hơn những khó khăn hiện nay của Quỹ và sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của Ban lãnh đạo Cơ quan điều hành cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Quỹ và tin tưởng Cơ quan điều hành Quỹ sẽ hoạt động có hiệu quả, tác động tốt tới cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ.

Thứ trưởng, Chủ tịch HĐQL Quỹ Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo tại Phiên họp

Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ, Thứ trưởng, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đã đạt được của Quỹ từ năm 2021 đến nay. Đồng thời, đề nghị các thành viên HĐQL Quỹ hỗ trợ định hướng, và cho ý kiến quyết định đối với các đề xuất do Cơ quan Điều hành Quỹ trình lên để Quỹ có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao trong thời gian tới.

Phòng HTPTTT, Quỹ NATIF

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất