Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Hội nghị tổng kết Công đoàn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Sáng ngày 30/12/2022, Công đoàn Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2022 và kế hoạch, chương trình năm 2023. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ban Giám đốc Cơ quan Điều hành cùng toàn thể viên chức, người lao động của Quỹ.

Thay mặt toàn thể Hội nghị, đồng chí Chử Đức Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Quỹ đã có báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn đạt được trong năm vừa qua. Theo đó, Công đoàn Quỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức là tiếng nói cho viên chức, người lao động của Quỹ, đặc biệt là trong việc phối hợp, hỗ trợ Chi ủy, Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Quỹ trong năm 2022. Sự phối hợp công tác giữa Công đoàn và Lãnh đạo Quỹ được duy trì và thực hiện hiệu quả, bảo đảm sự thống nhất cao trong việc thực hiện chương trình công tác cũng như giải quyết các công việc chung của đơn vị. Dù trải qua một năm đầy khó khăn về tình hình dịch bệnh, nguồn nhân lực, vốn điều lệ, nhất là về kinh phí hoạt động bộ máy và chế độ cho người lao động còn gặp nhiều hạn chế… nhưng Công đoàn đã cố gắng để góp phần hỗ trợ tốt nhất có thể cho đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng phong trào cho người lao động.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2022, Công đoàn Quỹ đã nỗ lực xây dựng tổ chức vững mạnh hơn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên công đoàn; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Đặc biệt tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích của công đoàn viên, tổ chức khám sức khỏe chăm lo sức khỏe của người lao động, tham gia các phong trào thể thao của khối thi đua…; tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn. Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chức năng theo Điều lệ mới về Tổ chức và hoạt động của Quỹ bên cạnh công tác phát triển đội ngũ cán bộ Quỹ góp phần thực hiện đổi mới mô hình hoạt động Quỹ thông qua việc bồi dưỡng, khen thưởng trong khối thi đua.

Hội nghị đã tiếp nhận và lắng nghe một số ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết và mong muốn về tăng cường các chế độ thu nhập, điều kiện công tác cho người lao động cho năm 2023. Hội nghị cũng đã ghi nhận ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết của đồng chí Đỗ Xuân Ngọc với những kết quả đạt được của Công đoàn Quỹ đối với hoạt động của Công đoàn Bộ nói chung, đề xuất Công đoàn Quỹ tiếp tục thực hiện chăm lo đời sống người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công đoàn viên trong thời gian tới.

Đồng chí Chử Đức Hoàng phát biểu tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, Đồng chí Chử Đức Hoàng ghi nhận các ý kiến đóng góp và bày tỏ mong muốn trong năm 2023, Công đoàn sẽ cố gắng hơn nữa trong việc triển khai vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên, người lao động, đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu hoàn thành bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu chung theo chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở.

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất