Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 29/12/2021, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Giám đốc Cơ quan Điều hành Quỹ cùng toàn thể viên chức và người lao động Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Thay mặt toàn thể Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Bình, Giám đốc Cơ quan Điều hành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã có báo cáo về kết quả các hoạt động trong năm vừa qua của Quỹ. Trong năm 2021, dưới sự chỉ đạo, điều hành Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cùng với sự nỗ lực trong công tác của toàn thể viên chức, người lao động, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ công tác do Bộ KH&CN giao phó. Quỹ đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn sức khỏe của toàn thể người lao động trong điều kiện dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Năm 2021 là năm đầu tiên Quỹ thực hiện các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động mới tại Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 29 tháng 01 năm 2021. Quyết định mới này, khẳng định vị trí, vai trò và sự cần thiết của Quỹ trong việc thúc đẩy nâng cao tiềm lực công nghệ quốc gia thông qua hoạt động đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam. Để triển khai theo Điều lệ mới, ngay từ đầu năm 2021, Quỹ đã tiến hành triển khai nhanh chóng một số nhiệm vụ quan trọng.

Về công tác xây dựng văn bản, thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia”, Quỹ đã và đang xây dựng văn bản và trình cấp có thẩm quyền trong năm 2021, gồm cấp Bộ phê duyệt 02 Thông tư, 02 Quyết định, cấp Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt 08 văn bản.

Về công tác chuyên môn, để thực hiện các hoạt động theo Điều lệ mới, đảm bảo tính khả thi thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, Quỹ đã và đang tập trung triển khai các hoạt động về tài trợ và tín dụng. Trong đó, đối với hoạt động tài trợ, Quỹ đã phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, các đơn vị của Bộ KH&CN, Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn và quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 và các văn bản liên quan; bước đầu đã phối hợp với Cục để xét duyệt các đề xuất của doanh nghiệp tham gia vào Chương trình. Ngoài ra, đối với hoạt động tín dụng, Quỹ đang hoàn thiện các văn bản hướng dẫn hoạt động cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; đồng thời kết nối với các ngân hàng thương mại để ký thỏa thuận hợp tác về hình thức cho vay gián tiếp và các hoạt động hợp tác khác.

Về công tác truyền thông và nghiên cứu thực tiễn hỗ trợ công tác chuyên môn nghiệp vụ, Quỹ đã tổ chức Hội thảo khoa học về “Thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Định hướng của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia giai đoạn 2021-2025”, ngày 07/12/2021 tại Hà Nội. Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đại diện các sở Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới công nghệ. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ nhằm hỗ trợ hoạt động tín dụng của Quỹ trong năm 2022.

Có thể nói, trong năm 2021 Quỹ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về nguồn vốn điều lệ vẫn chưa về được tài khoản Quỹ, nhất là theo điều lệ mới từ năm 2022 Quỹ phải tự chủ hoàn toàn về tiền lương, các khoản theo lương, kinh phí chi hoạt động thường xuyên, chi hoạt động bộ máy, bộ máy hoạt động còn mỏng… Tuy vậy, toàn thể cán bộ Quỹ vẫn đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để trước mắt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2021, năm 2022, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: kiện toàn bộ máy tổ chức; ứng dụng và phát triển công cụ quản lý; triển khai hoạt động cho vay ưu đãi; hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp thông qua các chương trình, nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ KH&CN giao cho Quỹ; hợp tác trong và ngoài nước về đổi mới công nghệ; hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp từ nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ.

Hội nghị cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết của đồng chí Phan Hồng Sơn, Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý Quỹ, đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Bí thư Chi bộ Quỹ – Phó Giám đốc Quỹ và lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị chức năng của Quỹ với những kết quả đạt được, thể hiện tinh thần và trách nhiệm đối với công việc của Quỹ nói riêng và của Bộ KH&CN nói chung.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Bình ghi nhận các ý kiến đóng góp và gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, viên chức của Quỹ đã cố gắng trong thời gian qua, với mong muốn các đơn vị của Quỹ cùng đồng lòng, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ mới được đặt ra trong năm 2022.

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất