Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt làm việc với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Chiều ngày 02/2/2023, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã có buổi làm việc với Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia (Quỹ). Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Trần Văn Tùng – Chủ tịch HĐQL Quỹ, các Uỷ viên HĐQL Quỹ, đại diện Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ, Pháp chế và Văn phòng Bộ, Kiểm soát viên Quỹ, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức và người lao động Quỹ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Bình, Giám đốc Quỹ đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của Quỹ.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ tại Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021. Quỹ có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Để triển khai chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg, năm 2022, Quỹ đã tập trung xây dựng các văn bản quản lý gồm: 02 Thông tư, 12 Quyết định của Hội đồng quản lý, 03 Quyết định Cơ quan điều hành ban hành (thực hiện Quyết định số 332/QĐ-BKHCN ngày 14/3/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành kế hoạch công tác trọng tâm năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trong năm 2022, bước đầu Quỹ triển khai hoạt động cho vay gián tiếp và đã lựa chọn được 04 ngân hàng hợp tác bao gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công thương Việt Nam (Viettinbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) (QĐ số 09/QĐ-NATIF-HĐQL ngày 31/8/2022). Bước đầu, Quỹ đã tiếp nhận và đánh giá hồ sơ vay gián tiếp của doanh nghiệp có nhu cầu hoàn thiện và đổi mới công nghệ.

Trong quá trình triển khai các hoạt động, Quỹ nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN, các đơn vị chức năng có liên quan, Quỹ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Quỹ vẫn còn một số những khó khăn về nguồn vốn, mất nhiều quy trình thủ tục và thời gian, vốn được cấp cho Quỹ còn thấp so với nhu cầu của các doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Nguồn thu để tự chi trả lương, các khoản theo lương, kinh phí hoạt động thường xuyên chủ yếu từ lãi suất cho vay các dự án hoặc gửi tại ngân hàng thương mại cũng bị ảnh hưởng do việc tiếp nhận nguồn vốn điều lệ chưa đủ. Đối với các văn bản quản lý hoạt động của Quỹ, việc xây xựng các thông tư, quy chế, văn bản hướng dẫn chuyên môn… còn rất mới với Quỹ, vì vậy, mất khá nhiều thời gian để nghiên cứu, học hỏi các đơn vị tương đồng để hoàn thiện. Kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực tín dụng hiện nay Quỹ chưa có điều kiện để cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu.

Giám đốc Quỹ đề xuất Lãnh đạo Bộ cùng đại diện các Vụ chức năng quan tâm, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Quỹ khắc phục các khó khăn các nêu trên.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (bìa trái) và Thứ trưởng Trần Văn Tùng (bìa phải) tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng Trần Văn Tùng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quỹ trong năm 2022, Quỹ luôn bám sát triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Quỹ và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng đề nghị Quỹ: 1) Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Quỹ; 2) Chủ động phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính, Văn phòng Bộ làm việc với Bộ Tài chính để được cấp bổ sung vốn điều lệ, Phối hợp với Vụ Pháp chế tiếp tục hoàn thiện các văn bản quản lý của Quỹ; 3) Thu hút nguồn lực trong và ngoài nước cùng Quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới và hoàn thiện công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; 4) Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ Quỹ trong lĩnh vực tín dụng; Cử cán bộ Quỹ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình của Bộ. Đồng thời, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị trong Bộ KH&CN phối hợp với Quỹ, cùng nghiên cứu tìm các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc hiện nay để Quỹ có được thêm nguồn lực, đầy đủ hành lang pháp lý triển khai các hoạt động trong thời gian tới ./.

Phòng HTPT và Truyền thông

Những bài viết liên quan

Tin mới nhất