Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

024 3943 71 30

natif@most.gov.vn

Thông tin đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa...

Thông tin chung về nhiệm vụ: – Nhóm nhiệm vụ: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. – Tên...

Công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công...

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và các cá nhân...