New notice
chính phủ
Bộ KH&CN
Advanced Search
Name / number / symbol : 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN
About / resume

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Published Date 25/08/2014
Type of document / documents Legal Documents
As written (text) The written (text) In
Unit / department
Scope
The approval Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh
Agencies / units issued Legal Documents
View : 5661 | download : 780 download
The detailed content

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

 
National Technology Innovation Fund - NATIF.VN
Address: No. 39 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District , Hanoi.
Phone: +84-24-3943-7130/3943-7128 Fax: +84-24-3943-7130 - natif@most.gov.vn